Občanské sdružení dokořán Rumburk, Krásnolipská ul., Rumburk

Kdo jsme a co děláme?

evangelický kostel sv. Jana Nepomuckého

výstava v historickém přístavku kostela

Spolek dokořán Rumburk z.s. byl založen v roce 2005 s cílem oživit historický přístavek evangelického kostela po ničivém požáru a úspěšné rekonstrukci a otevřít ho pro veřejnost. Chtěli jsme zkrátka všechny dveře a vlastně i celý areál kostela otevřít dokořán pro lidi, kteří mají chuť se setkávat a aktivně se podílet na kulturním životě ve městě - proto název „dokořán Rumburk“.

Podařilo se nám to v červnu 2007, kdy jsme v tomto přístavku kostela - Domečku Na Kopečku, otevřeli čajovnu & kavárnu jako místo setkávání pro místní komunitu. Domeček zároveň slouží jako chráněné pracoviště - pracují zde lidé se zdravotním handicapem. Čajovna jim tak pomáhá při integraci do společnosti, k získávání dovedností, které jim zvýší naději na uplatnění se na trhu práce.

Abychom dali prostor „malé“ kultuře (regionální, amatérské a alternativní) tak Na Kopečku organizujeme čajové středy, které se konají každý týden. Jejich náplní jsou cestopisy, koncerty, divadelní představení, literárně-dramatické večery, přednášky a besedy...

V tomto duchu se v rámci otevření čajovny & kavárny v roce 2007 poprvé konal festiválek malého umění, který se od té doby opakuje každý rok.

Součástí Domečku je také „Galerie skoro nahoře“, kde se pravidelně konají výstavy fotografií, kreseb a obrazů od regionálních, méně či více známých umělců.

Ale tím vším to ještě nemá skončit. Rádi bychom např. zvelebili i areál kostela a Domečku. Projekt na realizaci „Bílé zahrady“ už je na světě.

Děkujeme všem kdo podporují Kopeček.Město Rumburk Schrödingerův institutčajovna Na Kopečku na FB
akce
otevírací doba

středa   16:00 - 22:00

čajové středy

Program není k dispozici.


ostatní akce

Program není k dispozici.


výstavy

Program není k dispozici.


festiválek malého umění

Program není k dispozici.